FiM – Caritas Płock cd.

Skarb  Państwa  ma  na minusie  około 15  mln  zł,  bo Caritas Diecezji Płockiej w sposób co najmniej dyskusyjny realizował idee wpisanego w statut miłosierdzia.
Lokalna  kuria  zapewnia,  że  charytatywna  instytucja kasę odda co do grosza, ale dopiero po prawomocnym wyroku sądu nakazującym zapłatę. Wobec takich deklaracji  dziennikarz  „FiM”  ustalił,  na jakim  etapie obecnie  znajduje  się  postępowanie  sądowe  i jakie  są szanse  na to,  aby  wyrwać  Kościołowi  państwowe  miliony. Okazuje się, że przez chwilę piłka była po właściwej stronie. Ale tylko przez chwilę.

Przypomnijmy:  ks.  prałat  dr Jerzy  Z. i jego  następca ks. Janusz W., szefowie Caritas Diecezji Płockiej, wraz ze swoimi świeckimi pomocnikami (głównie do fałszowania dokumentów) długo żyli na koszt Skarbu Państwa, który to za pośrednictwem PFRON-u przelał na ich konta ponad 15 mln zł (por. „FiM” 13/2013) w ramach czterech projektów pomocowych finansowanych z kasy publicznej („Razem możemy więcej”, „Praca  bez  barier”,  „Ośrodki  aktywizacji  zawodowej  osób niepełnosprawnych”,  „Pomocna  dłoń”).  Caritas  uciekał się do takich praktyk, jak martwe dusze na listach podopiecznych czy preparowanie dokumentacji szkoleń.
– W rzeczywistości Caritas nie zrealizował żadnego projektu. Musieliśmy rozwiązać umowy i zażądaliśmy zwrotu  wypłaconych  pieniędzy.  Dwukrotnie  wzywaliśmy do zapłaty,  ale  nie  otrzymaliśmy  żadnej  odpowiedzi. Podjęliśmy więc decyzję o skierowaniu roszczenia do windykacji, a równolegle złożyliśmy też pozew, w którym domagamy się zwrotu całej kwoty, czyli ponad 16 mln zł,  wliczając  odsetki.  Czekamy  na rozstrzygnięcie  naszego powództwa przez sąd – wyjaśniał „FiM” Tomasz Leleno, ówczesny rzecznik PFRON-u.

Eldorado skończyło się z chwilą, gdy prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem duchownym oraz dziesięciorgu cywilom. Sumę zdefraudowanych pieniędzy  podatnika  wyliczono  wówczas  na 13,6  mln  zł (grozi za to do 10 lat więzienia).

A jak sytuacja wygląda obecnie?
– W I instancji PFRON wygrał sprawę na około 11 mln zł (wyrok częściowy), ale na skutek apelacji Caritas Diecezji Płockiej Sąd Apelacyjny w Warszawie (II instancja)  prawomocnym  wyrokiem  zmienił  zaskarżony  wyrok, oddalając powództwo PFRON o zasądzenie kwoty 11 046 149,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 31 maja 2010  r.  do dnia  zapłaty.  Obecnie  analizowane  jest uzasadnienie wyroku sądu II instancji pod kątem ewentualnej kasacji do Sądu Najwyższego – informuje „FiM” Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik prasowy PFRON.

Do sprawy wrócimy.

[2013] FaktyiMity.pl Nr 14(683)/2013

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: