Chciałam zrobić coś dobrego

Szef opolskiego Caritasu zwolnił dyscyplinarnie Marię Wiechę – dyrektora Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rzeźniczej a jednocześnie wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Pracownicy stanęli murem za odwołaną dyrektorką. Prezydent J. Osuchowski rozwiązał porozumienie z Caritasem, na podstawie którego prowadzony jest dzienny dom opieki nad dziećmi.

Wypowiedzenie nosi datę 21 marca, ale dopiero na ostatniej sesji Rady Miasta sprawa wyszła na jaw, po tym jak zapytał o nią prezydenta radny Ryszard Frączek, dociekając, czy prawdą jest, że magistrat zrezygnował ze współpracy z Caritasem. Jan Osuchowski ujawnił, że 12 kwietnia gmina rzeczywiście wypowiedziała Caritasowi porozumienie, na podstawie którego finansuje działalność dziennego domu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Powstały kilka lat temu CRON mieści się w byłym żłobku. Budynek należy do miasta, placówką zaś zawiaduje Caritas. Pomysł jej utworzenia zrodził się za prezydentury A. Markowiaka. Poproszono wówczas Caritas o patronowanie przedsięwzięciu. Miasto dało obiekt i pieniądze na prowadzenie dziennego domu dla dzieci upośledzonych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sfinansował remont i późniejsze rozbudowy oraz, poprzez powiat, finansuje na bieżąco działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Od samego początku działalność placówki jest kojarzona z Marią Wiechą, na co dzień dyrektorem stacji krwiodawstwa, wieloletnią radną, obecnie wiceprzewodniczącą Rady. Najpierw jako społeczny dyrektor, później jako etatowy zabiegała na sesjach o jak największe dotacje dla placówki. W PFRON-ie zdobywała pieniądze na rozbudowę. Caritas dał tylko swój szyld – mówi z żalem.

21 marca tego roku ks. dyrektor Arnold Drechsler wypowiedział Marii Wiesze umowę o pracę. W uzasadnieniu podał, że jej działania wystawiły na szwank dobre imię Caritasu. Chodzi o około 300 tys. zł dotacji PFRON-u. Odwołana dyrektorka przedstawiła do rozliczenia fakturę, którą później skorygowano do zera, o czym nie powiadomiono Funduszu. Sprawa trafiła do prokuratury i – jak zapewniła nas M. Wiecha – została umorzona. PFRON wycofał się z żądania zwrotu pieniędzy.

Postępowanie prokuratorskie, jak napisał ks. Drechsler, zmusiło go do wycofania M. Wiesze wszelkich pełnomocnictw. W wypowiedzeniu mowa też o rozlicznych funkcjach odwołanej, przez które ma dysponować coraz mniejszą ilością czasu na pracę w CRON-ie. Na koniec jest wzmianka o uwikłaniu Caritasu w rozgrywki polityczne w związku z zajmowaną przez nią funkcją wiceprzewodniczącej Rady Miasta.

Po otrzymaniu wypowiedzenia M. Wiecha wysłała do księdza osobisty list z prośbą o rozmowę. Do spotkania nie doszło. Sprawa trafiła do sądu pracy z wnioskiem o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Zgodnie z prawem, przed zwolnieniem radnego potrzebna jest opinia Rady Miasta, a radni dowiedzieli się o wszystkim już po fakcie.

22 kwietnia Caritas upoważnił do dysponowania kontem osobę spoza CRON-u. Maria Wiecha zawiadomiła o tym prezydenta Jana Osuchowskiego. W porozumieniu Caritasu z miastem jest mowa o tym, że gminną dotacją dysponuje dyrektor CRON-u, a o wszelkich zmianach na tym stanowisku ratusz musi być powiadamiany. A że nie był, więc Jan Osuchowski zdecydował się porozumienie wypowiedzieć. Na krótko wstrzymał nawet dotację dla placówki. Ostatecznie należna transza została przelana.

„Powiat nie wypowiedział umowy na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Rzeźniczej i nie komentuje polityki kadrowej Caritas Diecezji Opolskiej” – odparł nam Adam Misa, rzecznik prasowy Starostwa w odpowiedzi na pytanie, czy również władze powiatu, w związku z zaistniałą sytuacją, zdecydowały o rozwiązaniu umowy z Caritasem.

W rozmowie z władzami miasta, która odbyła się w Raciborzu dzień po ostatniej sesji, ks. Drechsler podtrzymał swoją decyzję. Co więcej, zamiast zwykłego wypowiedzenia wręczył M. Wiesze „dyscyplinarkę”.

Po stronie odwołanej dyrektorki stanęli pracownicy, wysyłając list z poparciem do biskupa opolskiego. O spotkanie z biskupem ordynariuszem zabiegał poseł A. Markowiak, który nie ukrywa, że popiera M. Wiechę. Do rozmowy, jak zapewnił nas parlamentarzysta, jeszcze nie doszło.

Jak poinformowano nas we współtworzącym Euroregion „Silesia” Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry, Caritas wypowiedział umowę na realizację programu współpracy CRON z ośrodkiem Marianum w Opawie. Z tego tytułu przepadnie przyznana obu placówkom dotacja unijna.

Kolejne spotkanie ks. dyrektora Drechslera z prezydentem Osuchowskim ma się odbyć 12 maja.

[2005.05.10] Nowiny.pl

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: